3
S2
S3
S4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
“มุ่งมั่นพัฒนา Soft Skill เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ผู้เรียน 
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
รายวิชาที่เปิดสอน (หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

วันราชภัฏ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธา … วันราชภัฏ Read More &raqu...

อ่านต่อ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม … พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค...

อ่านต่อ